2014. március 25., kedd

A légzés hatalma
Az ájurvéda három oszlopa, az áhára, vihára és ausadhi. Az első kettő a megelőzést célozza, a harmadik pedig az olyan egyensúlyvesztés, betegség különféle gyógymódjait fedi le, amikor már csupán az áhára és vihára alkalmazása nem elegendő a gyógyuláshoz.
            Áráha szó jelentése bevitel, a helyes étkezésre vonatkozó tanácsokat, vagyis a táplálkozásra vonatkozó javaslatokat foglalja össze.
            Vihára szó jelentése tevékenység, ami az életvezetést és a prakriti (az egyéni alkat) számára kedvező tevékenységet jelenti, pl.: megfelelő mozgás, munka, életritmus, pihenés, napi gyakorlatok.
            Ausadhi szó jelentése orvosság, mely nem csupán a gyógynövényes gyógyszereket jelenti, hanem különféle tisztító eljárásokat alkalmaz azért, hogy a szövetekből kitisztuljanak a méreganyagok (ama), s visszaálljon a doshák egyensúlya.

A légzés bizonyos szempontból átmenet a bevitel, vagyis áhára és a tevékenység vagyis vihára között. Mivel egy folyamatos energiafelvétel, és az elsődleges forrás, amiből a test életenergiához, pránához jut áhára kategóriába tartozik, de mivel tudatos vezérlés alatt áll, tevékenység is egyben.
Az anyagcsere szempontjából vizsgálva, kétségtelenül a legfontosabb, mivel táplálék nélkül 30 napig, víz nélkül egy hétig, lélegzet nélkül azonban csak néhány percig vagyunk életképesek. A teljes anyagcsere - amibe a folyadékbevitel és a szilárd táplálék is beletarozik - közel 60-70%-át a légzés, vagyis a test gázcseréje teszi ki. A méreganyagoktól is legnagyobb részben a légzésen keresztül szabadulunk meg.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért foglalkozzunk ezzel, mikor a levegő állapotát úgy sem tudjuk befolyásolni? Az ájurvéda szerint összefüggés van a légzés és a tudatállapot között, ez a kapocs a durva fizikai test és az elme között, mondhatjuk, hogy a légzés az elme kapuja. Egy kapkodó felületes légzés, nyugtalan, míg egy mély, lassú tempójú légzés harmonikus, kiegyensúlyozott tudatállapot hoz létre. A légzés tudatos befolyásolásával hatni tudunk az érzelmeinkre, egy stresszhelyzetben a tudatos mély légzés képes megnyugtatni.
A jógában alkalmazott légzőgyakorlatok (pránájáma) rávezetnek a helyes légzésre. A légzőgyakorlatok általános hatásai:
- energiával töltik fel a testet,
- méregtelenítenek,
- növelik a tüdőkapacitást,
- erősítik az immunrendszert,
- javítják az anyagcserét,
- hatnak az idegrendszerre,
- tisztítják a finom fizikai testet,
- megnyugtatják az elmét.
A pránájáma gyakorlatok kivitelezése komoly koncentrációt igényel, mivel nagyon finom mozgásból állnak, mégis érdemes a naponta gyakorolni, mert a légzés tudományával harmonikusabbá tehetjük életünket, és egészségessé testünket.
Indiában a jógát gyakorló bölcsek a természetben megfigyelték a légzésritmus és az élethossz közti összefüggést. Azok állatok, amelyeknek légzésritmusa lassú, mint pl.: az elefánt, hosszú életűek, a szapora légzésű, gyors anyagcseréjű élőlények azonban rövid életűek. Indiában úgy tarják, hogy minden élőlénynek egy életre meghatározott mennyiségű élelem, víz és meghatározott számú lélegzet jár. A magyar nyelvben a „megette már a kenyere javát” kifejezésben, ami az öregemberre utal, ugyanez a gondolat jelenik meg. Ha „két végén égeti a gyertyát” az ember, azaz gyorsan felhasználja, ami jár, akkor rövid életre számíthat. Azonban ha a jóga filozófiát követve mértékletes és erkölcsös életre törekszünk, alkalmazzuk az ájurvéda testre szabott táplálkozási és életvitelre vonatkozó ajánlását, egészséges és hosszú életet remélhetünk.

Forrás: Sunil V. Joshi: Ájurvéda és pancsakarma 1999 Édesvíz kiadó Budapest
Swami Satyananda Saraswati: Ászana Pránájáma Mudrá Bandha 2006 Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány

2014. március 8., szombat

Az ájurvéda és jóga kapcsolata II.Az ájurvéda és a jóga szövegekben is fellelhető az Agni-Szóma egyensúlyának fogalma.
Ez nagyjából megegyezik a kínai gyógyászati rendszer yin-yang elvével. Az agni képviseli a Napot, a tüzet, a hőt, az átalakító erőt, a pitta doshát, és férfi princípiumot. Testi szinten pedig az emésztés tüzét, mely elég összetett. A dzsataragni a gyomor és bélrendszerben lévő emésztő tűz, a dhatuagni a hét szövetben lejátszódó építő anyagcsere vezérlője, a bhutagni pedig az a molekuláris szinten történő lebontó anyagcsere folyamat vezérlője.
Szóma a Hold minőségeit, (hűvös, folyékony, befogadó) a kapha doshát és a női princípiumot képviseli, testi szinten pedig a vérbe került tápfolyadékot.
Az Agni-Szóma elv uralja az univerzumban és az emberi testben lezajló folyamatokat Az emberi test jobb oldalát a Nap-Agni elv, a baloldalát pedig a Hold-Szóma elv uralja. Bizonyos betegségeknél, attól függően, hogy melyik princípiumot kell erősítni, ajánl a jógaterápia jobb vagy bal orrlyukas légzést.
            A váta, vagy váju a testben lévő mozgási energia biztosítja az energiát a másik két doshának is, ily módon közeli kapcsolata van az emésztés tüzével, az agnival. A jóga és az ájurvéda szerint is a váta kontrollja létfontosságú az emésztés erejének szabályozásához/irányításához. A váta felszaporodása rontja az emésztés tüzét, így méreganyagok képződnek, az elme nyugtalanná válik, a testet pedig merevvé. A váta egyensúlyban tartásához létfontosságú a mozgás – a csontok egészsége végett – a rendszeres ürítés – a vastagbél tisztasága végett – és a helyes légzés az elme nyugalma végett.
            A jóga fokozottan hangsúlyozza, hogy a test egészsége nagymértékben függ az elme kiegyensúlyozottságától és egészségétől, nem csupán a doshák, a szövetek és a kiválasztás egyensúlyán múlik. Az elme természetéből fakadóan ingatag, könnyen megzavarható. A harag, félelem és mohóság érzelmeit kerülve az elme békéje fenntartható, ami segíti az egészség megőrzését.
A pránajáma vagyis légző gyakorlatok segítik az elme feletti uralom megszerzését, ugyanis összefüggés van az elme és a váta között. Az egészséges elme uralni tudja a vátát, és a váta feletti uralom pedig kordában tartja az elmét. Az elme és a váta kölcsönös viszonya miatt, lehetnek egymásra kiegyensúlyozó vagy zavaró hatással, attól függően hogyan működtetjük őket.
            Az ájurvéda szerint mindig minden terápiát és egészségmegőrzésre irányuló gyakorlatot, fokozatosan, lépésről lépésre kell bevezetni és alkalmazni. A Hatha Yoga Pradipika szerint ehhez hasonlóan, az ászanák (jógapózok) és pránajámák (légző-gyakorlatok) gyakorlását is fokozatosan kell bevezetni a mindennapokba. Mindkét rendszer fokozatos, természetes, belső, mély változásra törekszik, nem céljuk a radikális, erőltetett, felületes eredmény.
            Megegyeznek abban is, hogy az egészség megőrzése szempontjából az érzékszervek szabályozása (mértékletes használata) létfontosságú, ezért hasonló életmódot, étrendet és erkölcsi normákat ajánlanak.


Felhasznált irodalom: Ranade, dr.Subhash – Frawley, dr. David: Natural Healing through Ayurveda. Motilal Banarsidass P.P.L., Delhi 19992013. július 30., kedd

Ájurvéda és jóga kapcsolata I.

Az ájurvéda és a jóga egyaránt Indiából származik. Védikus tudományok, s India látó bölcsein, a rishiken keresztül nyilvánultak meg, és váltak az emberiség örök kincsévé. Sokáig csak tanítványi láncolaton, paramparán keresztül, szájhagyomány útján öröklődött mindkét tudomány.
            Az ájurvéda a hosszú egészséges élet tudománya, a jóga az egyéni önvaló és az Egyetemes Lélek összekapcsolódásának tudománya, mely megpróbálja kitágítani a szűklátókörű egoista személyiséget s eljuttatni a mindent elfogadó, és örökké boldog állapotba.
Mindkét különleges ősi tudomány holisztikus szemszögből tekint az emberi lényre és közös céljuk, hogy az embert testi, mentális, szellemi, érzelmi és lelki szinten egyaránt fejlesszék. Bizonyos szempontból kijelenthető, hogy ahol az ajurvéda végződik, ott kezdődik a jóga. Hiszen tradicionális értelemben a jóga spirituális út, és nem terápia, ezért végzéséhez egy viszonylag jó egészségi állapot szükséges. Viszont a jó egészségi állapot fenntartásához, és a betegségek megelőzéséhez az ájurvéda tapasztalatai és rendszere nyújt segítséget. Így, bár két külön tudományról beszélünk, az évezredek során egymást kiegészítve szoros kapcsolatban maradtak.
            Az ájurvéda szerint az emberi lény test (saríta), érzékek (indrija), elme (manasz) és lélek (átman) kombinációjából álló szerveződés, így az életet, szellemi-lelki és testi-fizikális, vagyis összetett jelenségnek tekinti. Alapvető célja, hogy véget vessen a szenvedésnek, s fenntartsa az egészséget, hogy az ember megvalósíthassa életében a védikus szentírásokban szereplő négyféle értéket – vagyis a vallásosságot, az anyagi gyarapodást, az érzék kielégítést, és a felszabadulást (dharma, arhta, káma, moksha).
A jóga inkább a szellemi-lelki célok és a felszabadulás felé vezeti a gyakorlót, de nem hanyagolja el az egészség fenntartásának fontosságát sem.
            A test, elme és a beszéd tisztasága alapvető az emberi lény jólléte szempontjából, ezért három létfontosságú írás jött létre, melyek az előbb felsoroltakat tárgyalják.
- Patanjali Jóga Szutrája, a jógatudomány klasszikus műve, az elme megtisztításáról és az önmegvalósításról szól.
 - Patanjali Mahabhasya c. műve Panini nyelvtanának kommentárja, a beszéd megtisztításáról szól.
 - Charaka Szamhita a bölcs Charaka tollából, pedig a fizikai test megtisztításáról szól, s az ájurvéda egyik legfőbb szövege, melyet az ájurvédikus orvosok napjainkban is részletesen tanulnak és alkalmaznak.
            A jóga és az ájurvéda azonos alapelveken állnak, az anatómiát, a fiziológiát, pszicho-fiziológiát illetően:
 - Mindkettő a három guna (kötőerő: szattva - jóság, radzsasz - szenvedély, tamasz - tudatlanság) és az öt elem tanán alapszik.
 - Mindkettő használja a dosh-dhátu-mala vagyis a vezérlőelv-szövet-melléktermék fogalmait a test működésének leírásában,
 - valamint az íz-energia- és emésztés utáni hatás vagyis rasza-vírya-vipaka fogalmakat az ételek és gyógyszerek használatában.
 - Mindkét tudomány nyolc ággal rendelkezett kezdetekben (astanga jóga és astanga ájurvéda).
            A jóga szövegek szerint az anatómiai ismeretek mellett szükségünk van ájurvédikus ismeretekre is, mert ezek nélkül a jógikus tisztító gyakorlatokat nem tudjuk helyesen végrehajtani. Az ájurvédikus szövegek anatómiai leírásai megemlítik, hogy az ott szereplő ismeretek orvosok és jógagyakorlók számára nélkülözhetetlenek.
            Az ember anatómia leírásában mindkét tudomány azonos terminológiát használ pl.:
- az erek (shira) az idegek (dhamanja) és szövetek (dhátu) megnevezésére.
- A három dosha a test fiziológiai működését vezérlő három elv jelölésére.
(A váta dosha – mely az éter és levegő elemet hordozza, képviseli a mozgási energiát a testben, felelős a keringés, és az idegrendszer működéséért és a kiválasztásért.
A pitta dosha – a tűz és víz elemet hordozza, felelős az emésztésért, az érzékelt dolgok mentális feldolgozásáért, irányítja a hormonrendszert, a hőháztartást s az átalakító erőt képviseli.
A kapha dosha – a föld és víz elemeket hordozva, felel a test stabilitásáért, az ízületek és belső szervek olajozottságáért, biztosítja az nyirokrendszer működését és az immunitást.)
- A szövetek vagy dhátuk (plazma, vér, izom, zsír, csont ideg és szaporító-szövet) a test stabilitását biztosítják, a malák (vizelet, széklet és izzadtság) pedig a salakanyagok, a kiválasztás melléktermékei.
Ezek az emberi test legfontosabb összetevő, s mindkét tudomány elismeri ezeket, és hangsúlyozza, hogy a köztük lévő egyensúly az egészség alapja.


 

2013. május 14., kedd

A fejtetvek természetes ellenszerei A fejtetű említése is rettegéssel tölti el az emberek többségét, s azonnal az ollóra és borzasztó vegyszerek használatára gondolnak, pedig van természetes megoldás.

Az ájurvéda többféle módszert kínál, amelyeket a biztos siker érdekében egy héten át naponta kell alkalmazni, s nem szabad elfelejtkezni a fésű, sapka, párnák, huzatok, és törölközők fertőtlenítéséről sem!

1. Vöröshagymát vágjunk apróra és konyharuhába téve préseljük ki a levét, ezzel dörzsöljük be a fejbőrt. Egy óra múlva langyos vízzel öblítsük ki a hajból.

2. 10 szem manduláról (forró vízbe mártva néhány percre) héjazzunk le, kávédarálóban őröljük porrá  a magokat és keverjük össze négy evőkanál frissen csavart citromlével. Ezt a pasztát kenjük a fejbőrre, fél óra múlva mossuk ki  samponnal.

3. Különféle olajas pakolásokat lehet készíteni, az olajban megfulladnak a tetvek. Ha egzotikus megoldásra vágyunk, vegyünk mustárolajat, ez már önmagában is működik, de ha lehet fokozni  a hatást egy kis neem olaj  és egy csipetnyi kámfor hozzáadásával. (A mustárolaj egy kicsit csípi a fejbőrt, lehet hogy a hagyma és a citrom lé is, ha sebek vannak a fejbőrön akkor az olívaolajas teafás verzió a legtűrhetőbb!)

Az olajas pakolások esetén bőségesen kenjük be a fejbőrt, (a serkék a fejbőrhöz közel tapadnak a hajszálakhoz) fürdősapkát vagy nejlonszatyrot köthetünk a fejre hogy ne legyen minden maszatos. Lehet éjszakára is fennhagyni, de én azt gondolom elég 1-2 órát a fejen tartani, és akkor nem kell félni hogy mindent összekenünk.

A hajból az olajat pedig úgy lehet könnyebben kimosni, ha először samponozunk, csak azután vizezünk!

Ha nincsen mustárolaj a hidegen sajtolt olívaolaj is megteszi, egy deci olajhoz keverjük 10-15 cseppnyi teafaolajat, ez elpusztítja a serkéket is. Valamint a samponba is lehet teafaolajat csepegtetni (az előbb írt arányban, persze aztán össze kell rázni). A teafaolajas sampont naponta használva  korpásodástól és tetvektől sem kell tartani!

2013. április 5., péntek

Öt fűszer, ami nem hiányozhat a konyhából!
Az ájurvéda fontosnak tartja a fűszerek használatát, mert nem csak ízfokozás céljából ajánlja használatukat. A megfelelő fűszerezés támogatja az emésztést, jobbá teszi az ételek átalakítását, illetve a tápanyagok felszívódását és a salakanyagok kiválasztását.

 A főzés során, fűszerek nélkül nehéz természetűvé válnának az ételek, és elzárnák a test csatornáit, ami mérgek felhalmozódásához vezetne.
Másfelől a megfelelő fűszerezés tisztítja a testet, és gyógyhatásainál fogva, mint kiegészítő terápia alkalmazható a különböző diétákban.

Koriander
Keserű-csípős ízű, hűtő hatású fűszer. A koriandermag főzés során segíti a többi gyógynövény és fűszer asszimilálódását. Egyensúlyban tartja a testet és az elmét. Fontos az emésztésben, a légző-, és a vizeletkiválasztó rendszerben előforduló betegségek kezelésénél.

Gyömbér
Az univerzális gyógyszer. Csípős-édes ízű, melegítő hatású. Növeli az emésztés erejét, nyálkaoldó, gyulladás csökkentő.
Önmagában fogyasztva pl.: teaként segíti  megfázás, és köhögés gyógyulását.

Kömény
Csípős-keserű ízű, hűtő hatású. Magas aroma tartalmú. Alkalmas emésztési zavarok kezelésére, szélhajtó, antiszeptikus.
Javítja a máj, és a hasnyálmirigy működését.

Lepkeszegmag
Keserű-csípős-édes ízű, melegítő. Számtalan gyógyhatással bíró növény. Segít az emésztő, légző, idegrendszeri betegségek gyógyításában.
Csökkenti a koleszterin- és a vércukorszintet.

Kurkuma
Csípős-keserű-fanyar ízű, melegítő. Az indiai sáfrány. Sok terápiás hatása van. Antioxidáns, gyulladás csökkentő, fertőzés csökkentő.
Újabb kutatások szerint csökkenti a rákos daganatok kialakulását, illetve segíti a daganatos megbetegedések gyógyítását.

A gyógyhatások felsorolása nem teljes! Terápiás felhasználásuk komolyabb vizsgálatot igényel! De egészségünk megőrzésére, bátran használhatjuk őket a konyhában.


Írta: Sonnenvirth Péter

2013. február 5., kedd

Citrom
Íze savanyú fanyar, hűtő minőségű. Vatát csökkent, Kaphát és Pittát növeli ha túlzottan fogyasztják.
Leve segíti az emésztést, ezért érdemes  főzés után kis citromlevet adni az ételhez, mivel serkenti az agnit, az emésztés tüzét, megtisztít az amától (toxinoktól), és fokozza az étvágyat.
Kiváló szomjoltó, mivel hűti a testet, lázban, nyári hőségben, napszórás esetén sóval fogyasztva ad enyhülést. Vérzéscsillapító hatással bír, a tüdőre, vesére, méhre és az emésztőszervekre.

Citromlé mézzel enyhíti a hányingert, és az emésztési zavart, vízzel és egy kis szódabikarbónával a puffadást.

Torokfájásra frissen facsart leve jó fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, és még nyálkaoldó vagyis köptető hatású.
Használható megfázás, influenza, bronchitis, asztma, cukorbetegség, skorbut esetén.
Tisztítja a vért, megszabadít a nyálkatermeléstől (nátha esetén).

Csökkenti a zsírszövetet (minden reggel egy pohár melegvíz fél citrom levével, illetve, esete 1 pohár melegvíz egy teáskanál mézzel, beállítja a testsúly, persze legalább 3hónapig kell csinálni ezt a kúrát, s közben nem árt figyelni az étkezésre)
Serkenti az epefolyást, oldja az epekövet.

Héja szabályozza a máj, a lép és a hasnyálmirigy működését, méregtelenít és kiegyensúlyozza a Pitta doshát, Csak bio citromhéjat használjunk, mert a sima citromok héja egy mesterséges viaszfélével  kezelik, ami nem lemosható de mérgező.

Külsőleg alkalmazható rovarcsípésre, idegi fájdalomra.
Nem szabad azonban tejjel, mangóval, paradicsommal fogyasztani és kerülendő fekély esetén is!

A zöldcitrom, lime szintén hűtő minőségű, és hasonló hatású  mint a normál citrom, kicsit enyhébb, ezrét kevésbé zavarja meg  Kapha és Pitta doshát. 

Cirtomlé megtisztítja a zöldségpucolás után megbarnult kezeket, előzi a hangyákat.


A citrom illóolajával kenve szép fényesek lesznek a körmök, olajos bőr faggyútermelését szabályozza, fertőtlenít hűt és szárít.(arcra csak higitva használjuk, mert szárít, és vigyázzunk mert fényérzékennyé teszik a bőrt a citrusfélék olajai, így nap hatására foltosodhat!)Töményen írtja a vírusos szemölcsöt. Illatlámpában párologtatva nemcsak frissítő, de elpusztítja a kórokozókat Erős baktériumölő, gőze zárt térben 15 perc alatt végez a meningococcussal, két óra alatt a pneumococcust, és a streptococcust is kivégzi. Baktériumtenyészetre cseppentve a staphylococcust 5 perc alatt a, diftériát okozó bacit pedig 20 perc alatt pusztítja el!Az alábbi írás  Dr. Dezsényi Emese doktornőtől származik, aki mentő-és katasztrófavédelmi orvos:

"A CITROM 10.000-szer erősebb mint a KEMOTERÁPIA.

Az a jó hogy a citromot (nem a tablettát) lehet pl; enni, és készíthetünk citromfürdőt,
különösen a test befolyásolt területein (ott ahol rákos).
(A citrom minden fajtája rendkívül hasznos a rákbetegségek kezelésében, ill. megelőzésében.)
Vágj fel citromot és add oda a gyerekeknek, hogy szopogassák, vagy tegyél a pohár vizedbe egy pár szeletet, ezzel is megelőzheted a rákot.
Ha valakit ismersz, aki ezt még nem tudja, kérlek, hogy küldd el nekik, mert óriási szívességet teszel nekik azzal, hogy tudatod velük ezt.
A Citrom "Citrus", ez egy csodálatos termék ami MEGÖLI A RÁKSEJTEKET,10.000-szer ERŐSEBB MINT A KEMOTERÁPIA.
Miért nem tudjuk mi ezt ???
Azért, mert vannak laboratóriumok, amelyek érdekeltek egy szintetikus verzió elkészítésében, ami HATALMAS PROFITOT hoz nekik.
Te most úgy segíthetsz a szükségben levő barátaidon, hogy ezt a tudomásukra hozod, hogy a "valódi citromlé" (ami nem laboratóriumban készült) előnyös a betegségek megelőzésében.
Az íze kellemes és NEM hozza létre azokat a rettentő kemoterápiai effektusokat (mellékhatások).

Hány ember hal meg azért mert ez egy féltve őrzött titok, több, mint gondolnánk.

A citromot eheted különbözőképpen: megeheted a pépet, a kipréselt lét, készíthetsz hűsítő italokat belőle, sörbet (angolul sorbet), tésztákat, süteményeket.

A citrom sok kiváló tulajdonsággal rendelkezik, de a legérdekesebb az, amit a cisztákkal és a daganatokkal csinál.
Ez a növény egy bizonyított gyógyszer az ÖSSZES RÁKTÍPUS ELLEN !!!
Egyesek azt mondják, hogy a citrom nagyon hasznos különböző rákokra.
Anti-mikrobiotikus spektrum (választék) a BAKTÉRIUM, INFEKCIÓ és GOMBÁS MEGBETEGEDÉSEKRE, az ÉLŐSKÖDŐ PARAZITÁK ÉS FÉRGEK ELLEN, A VÉRNYOMÁST SZABÁLYOZZA AMI TÚL MAGAS, és ANTIDEPRESSZÁNS is (DEPRESSZIÓ, CSÜGGEDÉS ELLEN).
JÓ HATÁSÚ A STRESSZ ELLEN, és az IDEGI ZAVAROK ELLEN !!!
Ennek az információnak a forrása elbűvölő.
A világ legnagyobb gyártójától jön, amely azt mondja, hogy több mint 20 laboratórium tesztelte már 1970 óta, és ezeknek a kísérleteknek az eredményei bebizonyították azt, hogy:
MEGSEMMISÍTI A ROSSZINDULATÚ SEJTEKET.
12 típusú ráknál, beleértve a: VÉGBÉL-, MELL-, PROSZTATA-, TÜDŐ-,és a HASNYÁLMIRIGY-rákot.

Ennek a fának (citromfa) az összetétele valóban azt mutatja, hogy 10.000-szer jobb mint az ADRIAMYCIN, gyógyszer amit világszerte használnak a kemoterápiában, ami lelassítja a rákos sejtek növekedését.
És ami a legérdekesebb, hogy ez a CITROM alapú terápia nem csak hogy megöli a rosszindulatú ráksejteket, de NEM BEFOLYÁSOLJA AZ EGÉSZSÉGES SEJTEKET." Források: Amadea Morningstar: The Ayurvedic cookbook
                 Beigelbauer Pál: Gyógyító illatok

2013. január 25., péntek

Gyömbér
Latin neve : Zingiber officinale, szanszkrit neve: Sunthi
Használható része a rizóma, a föld alatt elhelyezkedő gyöktörzs. Csípős, édes melegítő hatású fűszer és gyógynövény, mely csökkenti a Vata és Kapha doshát, és növeli Pittát. Ráadásul szattvikus, vagyis az elmében nyugalmat, és harmóniát hoz létre!
Gyulladásos bőrbetegségek, nagyon magas láz, belső vérzés és fekélyek esetén kerülendő.
De ha fogyasztását beépítjük a mindennapjainkba, akkor ezek a bajok elkerülhetnek.
Kapható frissen, szárított egész gyökér és por formában, de még kandírozva is!
A por hevítőbb és szárítóbb hatású, inkább kaphának ajánlott, jobban irritálja pittát. Friss formája hatásosabb megfázás és köhögés esetén és vata problémáknál.
Ha mézzel fogyasztjuk, akkor a kapha doshát csökkenti, ha kandis cukorral akkor a pittát, sóval pedig a vatát csökkenti!

    A gyömbérben 12 féle antioxidáns van, ezen kívül;
    23 féle gombaölő vegyület
    11 különböző fekélyellenes hatású vegyület
    10 féle vírusellenes vegyület
    8 féle májvédő vegyület
    Csökkenti a koleszterinszintet
    Csökkenti a magas vérnyomást
    Jó hatással van a szívre
    Fájdalomcsillapító
    Gyulladáscsökkentő  
A gyömbér egyik legaktívabb összetevője, a zingibain nevű vegyület, a természet egyik leghatásosabb fehérjebontó enzimje. Mindössze 1 g zingibain 10 kg hús megpuhítására is képes. Mindazonáltal jobb nem húst enni, mivel a növényi fehérjét sokkal jobban hasznosítja az emberi szervezet.

Kardamommal együtt teaként fogyasztva afrodiziákum. Gyógyír lehet terméketlenségre, állítólag növeli a hímivarsejtek számát és mozgékonyságát.

Agyi katasztrófa (stroke)
Napi 2 evőkanál gyömbér elfogyasztása egy héten keresztül 100 g telített zsír vérrögképző hatását semlegesíti.

Arcüreg gyulladás
Porgyömbérből vízzel kenhető masszát kell keverni és felkenni a homlokra és az arcüregek fölé, és 15-20 percig vagy száradásig fennhagyni!

Olyan mintha leégne az ember bőre csontig, de miután lemossuk csak bőrpír marad utána egy ideig, azonban garantáltan kihúzza a nem oda illő dolgokat!


Bütyök
A fűszeres gyömbér fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású, segíthet a bütyök okozta fájdalom enyhítésében.
Indiai kutatók egy vizsgálat során 3-7 g (1,5-3,5 teáskanál) gyömbérport adtak 28 fájdalmas izületi gyulladásban szenvedő embernek. Több mint 75% állapota észrevehetően javult, a fájdalmuk enyhült, izületi duzzanatuk lelohadt. A dózistól 30 hónapig tartó kezelés után sem észleltek mellékhatásokat.
Bütyökkezelésre belsőleg gyömbérteát javasolnak (1 teáskanálnyi frissen reszelt gyömbért tégy 1 csésze forró vízbe, és forrald néhány percig és ezt mindennap fogyaszd) és tegyél reszelt gyömbért közvetlenül a bütyökre is, naponta egyszer-kétszer.

Csalánkiütés
Ételallergia okozta csalánkiütés esetén egy nagy fazék vízben (kb. 4 liter) főzz lassú tűzön 230 g gyömbért 5 percen át és az így kapott főzetet öntsd meleg fürdővízhez. Áztasd magad a vízben, majd dörzsöld le magad kamillateával (1 teáskanál kamilla, 1 csészényi forró víz)!

Depresszió
A gyömbért a népi orvoslás régóta használja szorongás és depresszió gyógyítására. Kellemes, “hangulatjavító” íze van. Fűszerezd vele az ételed és az életed minden nap, és elkerül a (téli) depresszió!

Duzzanat (ödéma)
India ájurvédikus orvosai évszázadokon keresztül ajánlották a gyömbért elsősorban az izületi gyulladás okozta duzzanat csökkentésére. Újabban több kutató kimutatta, hogy a benne is megtalálható fehérjebontó enzimnek jócskán van gyulladáscsökkentő hatása is.

Fájdalomcsillapítás
Egy vizsgálatban a kutatók 56 önkéntes beteget figyeltek meg, akik közül 28-an reumás izületi gyulladásban, 18-an artrózisban, 10-en pedig fibromyalgia néven ismert, fájdalmas betegségben szenvedtek. A kísérleti alanyok napi 2-4 teáskanálnyi gyömbérport kaptak. Három hónap után több mint 75%-nál jelentős mértékben enyhülnek a fájdalmak, és mellékhatásokat sem tapasztaltak.

A gyömbért külsőleg is használhatod. A meleg, gyömbéres borogatás enyhíteni látszik a hasi görcsöket, a fejfájást és az izületi merevséget. A borogatáshoz készített folyadékba tehetsz csípős paprikát is!

 Fejfájás és migrén
 Rágcsálj 5 g (kb. 2,5 teáskanál) friss, reszelt gyömbért! Ha ezt nem kedveled, akkor 500 mg-os, szárított gyömbért tartalmazó kapszulát szedj fejfájásra. Hatását fokozhatod kurkumával, amely gyulladáscsökkentő szer, és a gyömbérrel sok tekintetben azonos a gyógyhatása. Mindkettőből tegyél 1 teáskanállal 1 pohár limonádéba.
    
Torokfájás
Gargalizálj gyömbérrel torokfájás ellen. Gyömbérlé és citromlé 1:1 arányban szuper a torokfájásra!

Fekélymegelőző
11 különböző fekélyellenes hatású vegyületet tartalmaz. A mézzel kandírozott gyömbér jóízű és kellemes és hatásos. A gyömbér baktériumölő vegyületei mellett a méz ugyancsak baktériumellenes hatású, és úgy tűnik, a kettő együtt szinergikus hatást ér el. Meglévő fekélyre inkább aloe vera levet igyunk, mert a csípős íz tovább növeli az irritációt!

 (Bél)férgek
A csípős gyökerek rendkívül hatásosak lehetnek a világ legveszélyesebb parazitáinak egy része ellen, amik a nyers halban is megtalálhatóak. Ha tehát szereted a sushit, jól teszed, ha sok savanyított gyömbért eszel hozzá. Lehet, hogy nem véletlenül szolgálnak fel a japánok gyömbért a sushihoz? Ugyanez a tanács vonatkozik a ceviche, a pácolt nyers halból készült latin-amerikai étel fogyasztására is – egyél mellé sok gyömbért! De szerintem, inkább válaszd a biztonságos vegetáriánus vagy vegán táplálkozást, amikor nem kell férgektől vagy egyéb álltok terjesztette nyavalyáktól tartani!

Gyomorrontás
Gyomorrontás esetén tegyél a teádba 2 g (kb. egy teáskanálnyi) gyömbért. A gyömbér olyan vegyületeket (ginggerol, shogaol) tartalmaz, amely nem csupán a gyomrot nyugtatják, de az emésztést is elősegítik a bél perisztaltikus mozgásának serkentésével.

Émelygés és reggeli rosszullét ellen
A gyömbér sokkal hatékonyabb némely közismert, émelygés ellen gyakran felírt szintetikus gyógyszernél.
Enyhíti a szédülést. Legfeljebb napi két csésze gyömbértea fogyasztása javasolt.
1 g (fél teáskanálnyi gyömbér) 38%-kal csökkenti a tengeribetegség előfordulását, a hányásét pedig 72%-kal. Megelőzésére az utazás megkezdése előtt vegyél be két gyömbér kapszulát, majd még egyet-kettőt a tünetek jelentkezésekor. Ez utóbbira valószínűleg négyóránként lesz szükség. Kapszula helyett használható néhány teáskanál gyömbérpor is, vagy ha valaki szereti, a nyers gyömbért is rágcsálhatja.

Gyulladás
Már volt róla szó, hogy a gyömbér több mint 12 féle antioxidánst tartalmaz, amelyek segítenek a gyulladás előidézésében szerepet játszó szabad gyökök semlegesítésében. A gyömbér (és közeli rokona, a kurkuma) eredményesen használható a legtöbb izületi gyulladás kezelésére.
Ízületi gyulladás, porckopás Mindennap gyömbértea csontizületi gyulladásra, porckopásra. Íngyulladás és nyálkatömlő gyulladás Ázsiában a népi gyógyászat régóta használja a gyömbért a nyálkatömlő-gyulladás gyógyítására. Ismétlődő bursitis esetén is javasolt, próbáld ki ananásszal és egy kevés édesgyökérrel keverve – enni.

Bechterew-kór – Nem gyógyítja, de a gyulladás- és a fájdalmak enyhítésében segíthet
Szemben a Bechterew-kór kezelésében szerepet játszó, nem szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel, a gyömbér nem károsítja a szervezetet. Az aszpirin és a többi, nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer hosszú távú alkalmazása gyomorfekélyhez vezethet. A gyömbért tea, tinktúra vagy kapszula formájában is fogyaszthatod.

Időszakos sántítás
A szívinfarktust előidéző vérrögképződést a gyömbér több vizsgálatban csaknem ugyanolyan hatékonyan megakadályozta, mint az aszpirin és a fokhagyma. Ha a vérrög a lábban keletkezik, időszakos sántítást okoz. Az ilyen fajta keringési zavar esetén érdemes sok gyömbért enni.

Isiász
John Heinerman (PhD) antropológus egyiptomi gyógymódot ajánl isiász ellen: keverj össze 2 evőkanál reszelt gyömbért 3 evőkanál szezámolajjal és 1  evőkanál citromlével. Dörzsöld be ezzel a keverékkel az érintett bőrfelületet! 
Ez biztosan jó lehet, én hasonló panaszra porból meleg vízzel csináltam pakolást, az is működött!


Lábgomba
23-féle gombaölő vegyületével a gyömbér az egyik leghatékonyabb gyógynövények. E vegyületek közül a kaprilsav a legerősebb! (Tömény főzetet kell készíteni, 25 g aprított gyömbért egy csésze vízben lefedve kell forralni lassú tűzön 20 percig, majd miután kihűlt, vattával vagy pamutkendővel be kell dörzsölni az érintett területet.)

Menstruációs zavarok
Menstruációt elősegítő gyógynövénynek tekintik, a benne található fehérjebontó enzimekre hivatkozva.

Nátha
A gyömbér mintegy tucatnyi vírusellenes vegyületet tartalmaz. A tudósok a laboratóriumi vizsgálatok során több olyan kémiai anyagot vontak ki a gyömbérből, amely különlegesen erős hatást fejt ki a legelterjedtebb náthavírusnak számító rhinovírusok ellen.

Raynaud-szindróma
A kínai gyógyfüvészek gyakran javasolják ezt a csípős fűszert olyan egészségügyi panaszokra, amelyeknek közük van a hideghez, a megfázáshoz, így a Raynaud-szindrómás fájdalmasan hideg és kékesfehér ujjak gyógyítására is. A gyömbér csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet, és e hatások egyaránt hozzájárulnak a keringés helyreálltásához az ujjakban is.

Szívproblémák
A gyömbér csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, jó hatással van a szívre.  Antioxidáns, némileg megvédi a koszorúereket a koleszterin által előidézett károsodás ellen. A gyömbér ugyanúgy erősíti a szívműködést, mint a digitalis gyógyszer. Vérnyomás csökkentése révén segít a szívbetegségek megelőzésében és kezelésében, gátolja a véralvadást, ezért segít megelőzni a szívinfarktust kiváltó vérrögképződést.
Angina pectoris (szívkoszorúér-görcs) esetén napi 1/2 teáskanálnyi gyömbérpor fogyasztását javasolják.

Szürke hályog
Tele van antioxidánssal, ezért jó hatású szürke hályog megelőzésében, kialakulásának lassításában. Teaként fogyaszd bőségesen!

Testszag
A gyömbérben 17 antibakteriális vegyület van – antibakteriális hatást fejt ki azokkal a mikroorganizmusokkal szemben, amelyek kellemetlen illatúvá teszik a külső elválasztású mirigyek váladékát – magyarul: felelősek a testszag kialakulásáért. Belső dezodor! :)

Vírusfertőzések
A jó öreg gyömbér 10 féle vírusellenes vegyületet tartalmaz. Ezért ha vírusfertőzésed van, igyál gyömbérteát, vagy bőségesen fűszerezd gyömbérrel az ételeidet!


Forrás: Dr. James A. Duke – Gyógynövénypatika
Dr. David Frawley, Dr. Vasant Lad – Gyógynövényjóga
és némi saját arcüreges tapasztalat

Ha hasznosnak találtad, oszd meg az ismerőseiddel!